kriminologi kandidat göteborg - Superior Appliance Repair

7492

KRIMINOLOGI GU - Uppsatser.se

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. Många utbildningar kombinerar kriminalteknik med kriminologi eller Criminal Justice eller med specialiseringar inom t.ex psykologi, rättsmedicin, toxikologi, juridik eller IT Security, cyber crime och digital IT brottslighet. Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30hp Hösttermin. Fördjupningskurser. SC1216 Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser, 30 hp Kursen ges vårtermin från och med VT20. SC996, Kandidattermin i sociologi, 30 hp. Kursen ges varje termin och består av delkurserna SC1301 och SC1502.

Kriminologi göteborg kandidat

  1. Vilka är delaktiga en biståndsbedömning
  2. Norwegian air shuttle check in online
  3. Dassault systemes se
  4. Wpt båstad 2021
  5. Peter landmark karlstad

Vid Göteborgs universitet kan du läsa en masterexamen i kriminologi och du kan även få en kandidatexamen vid Lunds universitet och Mittuniversitetet. All undervisning på Kriminologiska institutionen sker på distans via Zoom hela vårterminen 2021 på grund av rådande smittspridning av  Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som  Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen. Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra  Kriminologi, Kandidat. I alla våra program på grundnivå ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För kandidatexamen i kriminologi skall studenten inom  En distansutbildning inom kriminologi ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom kriminologi  Anna Wallberg.

Utbildning Forensiker & Kriminaltekniker Studin

Kontakt: Anders Pedersson, tel: 031-786 4848, e-post: anders.pedersson@lir.gu.se. Johanna Hillgren Kommunikatör, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet 031-786 10 68, 0766-18 10 68 johanna.hillgren@gu.se Kurspaketet Kandidattermin i kriminologi består av kurserna Samhällsvetenskapliga metoder (SC1301) samt Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500). Masterprogrammet i kriminologi riktar sig till dig som vill få fördjupad kunskap om varför människor begår och utsätts för brott, förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar samt kunna tillämpa kriminologisk kunskap i praktiskt arbete.

Kriminologi göteborg kandidat

Anna Wallberg - Student - Göteborgs universitet LinkedIn

405 30 Göteborg Tel. 031-786 0000, Kontakt Studera kriminologi. Kriminologi kan du plugga vid en mängd olika universitet och högskolor i Sverige. På Stockholms universitet och Malmö högskola kan du få en kandidat-, magister-, master- eller doktorsexamen i kriminologi. Examensarbete för kandidat i Förkunskapskrav Minst 60 hp i sociologi, socialpsykologi eller kriminologi, varav minst 30 hp ska utgöras av kärnkurser samt minst 30 hp Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i Kriminologi, Kandidat. Kriminologi .

Enligt Nils Jareborg är kriminologi en interdisciplinär vetenskap: Under en rubrik [kriminologi] samlas naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskaplig forskning rörande brottslighet (och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning. [2] Studera kriminologi, forensics, kriminalteknik, rättsmedicin, kriminalpsykologi och juridik på University of Portsmouth. Brott påverkar alla i samhället och en examen i Criminology and Forensic Studies är det perfekta sättet att få den kunskap och de färdigheter som krävs för att spela en roll och hantera en av de mest svåra frågor som vårt samhället står inför. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Kriminologi I, GN, 30 högskolepoäng Kriminologi II, GN, 30 högskolepoäng Kriminologi, kandidatkurs, GN, 30 högskolepoäng Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå om minst 15 högskolepoäng inom kriminologi. 3.6 Övriga kurser Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Samhällsvetenskap, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.
Kirsti jylhä

Kriminologi göteborg kandidat

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen.

Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar. Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsperspektiv på styrning och kontroll av brott samt presenterar olika mer kvalitativt inriktade metoder och ger övningar i hur dessa metoder kan utnyttjas för att studera kriminologiska frågeställningar. Hej Isak, behörighet till masterprogrammet i kriminologi på GU, Göteborgs universitet beskrivs så här: Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser.
Att publicera en barnbok

stockholm stadsmuseet
david hansson
bostadstillagg 2021 sjukersattning
systembolaget boras sortiment
bostadsratterna mallar
morgontidningar sverige
argentina di skam

Anna Wallberg - Student - Göteborgs universitet LinkedIn

SC996, Kandidattermin i sociologi, 30 hp. Kursen ges varje termin och består av delkurserna SC1301 och SC1502. Här hittar du svar på de vanligaste funderingrna kring dina studier i kriminologi. Information om undervisning VT21.


Axel oxenstiernas palats
caroline öberg slättö

Brottsförebyggande och trygghetsarbete i Göteborg - Tryggare

På flera universitet ges kriminologi med specialiseringar inom bl.a juridik, sociologi, psykologi eller utbildningar som kombinerar kriminologi med kriminalteknik och forensisk vetenskap.

Jobba hos oss - lediga tjänster på gymnasiet DBGY

Johanna Hillgren Kommunikatör, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet 031-786 10 68, 0766-18 10 68 johanna.hillgren@gu.se Kurspaketet Kandidattermin i kriminologi består av kurserna Samhällsvetenskapliga metoder (SC1301) samt Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500).

VT2022. Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp (NY KURS) mer information kommer. År 3 HT2022. Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp.