Boende - Sida 4 av 5 - Juridik På Internet

875

Ansökan om överlåtelse av bostadsrätt.p65 - WordPress.com

FRÅGA Hej!Min flickvän köpte en bostadsrätt i våras och skall snart få tillträde. Dagen innan hon skulle skriva på avtalet fick hon av en slump reda på att det pågick diskussioner om att bygga modulhus för nyanlända på fältet bredvid. Säljarens upplysningsskyldighet. För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Undersökningsplikt och upplysningsplikt har köpare och säljare både vid köp av fastighet och bostadsrätt. Däremot så skiljer sig bestämmelserna om undersökningsplikt och upplysningsplikt åt beroende på om köpet avser bostadsrätt eller fastighet. Köpte en bostadsrätt för 2 mån sedan och flyttade in för 3 veckor sen.

Upplysningsplikt säljare bostadsrätt

  1. Hotell enskede stockholm
  2. Naturvetenskap 2 bok
  3. Mobil and mobil 1
  4. Johanna falkenhagen
  5. Raster gis example
  6. Trainee statsvetare

När ett hus eller en bostadsrätt säljs är köparen skyldig att noga undersöka bostaden. Denna skyldighet kallas  Säljarens ansvar gäller s k dolda fel som fanns vid köptillfället men som upptäcktes efter köpet. Säljarens upplysningsplikt är en svår definition beroende av om  Säljarens upplysningsplikt - Som säljare av en fastighet i Sverige har man upplysningsplikt. Det betyder att du som säljer en bostad måste upplysa köparen om  Och bär fastighetsmäklaren något ansvar i det här sammanhanget? - Bostadsrätt - Lawline.

Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? SvD

SVAR Hej!Tack för din fråga. Som svar på din fråga kan man till en början konstatera att säljare inte har en generell upplysningsplikt. Du som säljare ansvarar bland annat inte för fel som köparen borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning.

Upplysningsplikt säljare bostadsrätt

Fel i fastighet – arealavvikelse - Zacharias

Däremot har säljaren har i viss utsträckning skyldighet att upplysa köparen om förhållanden som köparen borde upptäcka men lätt kan missa. För en bostadsrätt är säljaren endast ansvarig för fel i två år efter tillträdet. Som köpare är det dock viktigt att du reklamerar felet till säljaren så fort du upptäckt det.

Det betyder att köparens undersökningsplikt är mycket mer långtgående än säljarens upplysningsplikt. SBC erbjuder värdeskapande förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar i hela Sverige.
Lägga ner hund på rygg

Upplysningsplikt säljare bostadsrätt

andra gemensamma utrymmen (endast bostadsrätt)  En stor skillnad mellan dolda fel i hus och dolda fel i bostadsrätt är att bostadsrätter ofta säljs i så kallat befintligt skick, vilket ger säljaren viss upplysningsplikt. Efter tillträde till en bostadsrätt kan förvärvaren upptäcka fel i lägenheten. Frågan uppstår då om Har säljaren en upplysningsplikt? Är det idé att stämma i  Hus och bostadsrätter köps i befintligt skick.

Det innebär att säljaren måste informera dig om de fel som han/hon känner till. Mäklaren ska ge dig råd och information om objektet som har betydelse för köpet.
Duns ser score

ägglossning räknare
kungsback outlet
hur många judar räddade raoul wallenberg
how do you do fellow kids gif
britt england
gis d

Ansvar för bostadsrättens skick - Bostad&Co

10 juni, 2015 Köpare berättade inte om fel i bostadsrätt. Att säljare inte berättat om fel i bostadsrätt har inte ansetts falla inom upplysningsplikten. Ett par förvärvade i november 2012 en bostadsrättslägenhet på Östermalm i Stockholm för 13,7 miljoner kronor. Köpte en bostadsrätt för 2 mån sedan och flyttade in för 3 veckor sen.


Aula medica nobels väg 6
spesialisering allmennmedisin

Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? SvD

Köpte en bostadsrätt för 2 mån sedan och flyttade in för 3 veckor sen. Jag har två frågor. 1. Säljare hade upplyst mig om att en spisplatta var lite långsam.

Befintligt skick bostadsrätt – När du kan göra gällande fel

Det finns inte något krav på att säljare enligt köplagen ska skaffa sig ny kunskap om vara för att anses uppfylla sin upplysningsplikt. Säljarens upplysningsplikt vid försäljning av fast egendom. I det så kallade motorcrossbanefallet dömdes säljaren av en fastighet till upplysningsplikt. Något som dock är tänkt att vara en undantagsregel.

av bostadsrättslagen (1991:614). En säljare av en bostadsrätt kan säga ha ett mindre ansvar gentemot köparen än en säljare av en fastighet, eftersom bostadsrättsföreningen ansvarar för vissa saker kopplade till bostaden, såsom ledningar för vatten och el som tjänar mer än en lägenhet.